***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

فیلم های آموزشی

عناوین فصول 5 گانه بسته آموزشی گام به گام مقاله نویسی را در زیر مشاهده می نمایید.

جهت آشنایی با بسته آموزشی، منتخبی از فیلم ها تهیه شده که در جدول زیر با رنگ آبی مشخص شده و می توانید آنها به صورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین جهت آشنایی با مطالب تفصیلی هر زیر بخش می توانید به این قسمت مراجعه نمایید.

 

فصل اول: مبانی مقاله نویسی

زیر بخش عنوان
بخش اول: معرفي فصل اول
1-1-1 معرفي فصل اول
1-1-2 چگونه از بسته آموزشي بهتر استفاده كنيم
بخش دوم: چرايي و چيستي مقاله نويسي
1-2-1    
چرا باید مقاله‌ بنويسيم؟
1-2-2    
نگارش آكادميك و ويژگي‌هاي آن
1-2-3    
سطوح مختلف نگارش آكادميك
1-2-4    
مقالات آكادميك و انواع آن
 1-2-5    
 مجلات آكادميك و انواع آن
  بخش سوم: فرآيند مقاله‌نويسي از ابتدا تا انتها
 1-3-1    

گام‌هاي اصلي فرآيند مقاله نويسي (7.65 MB)

 1-3-2 
 چه بنويسيم، چگونه بنويسيم؟
  بخش چهارم: مروري بر فرآيند پژوهش
 1-4-1    
 پژوهش چيست؟ (معرفي و مثال)
 1-4-2    
 چگونه موضوع تحقيق مناسبي را انتخاب كنيم؟
 1-4-3    
 مرور ادبيات، چرايي و چگونگي
 1-4-4    

انتخاب و طراحي سوال تحقيق (5.88 MB)

 1-4-5    
 طراحي و روش تحقيق
 1-4-6    
 اجرا و تدوين تحقيق
  بخش پنجم: اولين قدم عملي براي مقاله‌نويسي
 1-5-1    
 يك برنامه‌عملي براي مقاله‌نويسي

 

فصل دوم: طراحي مقاله

زیر بخش عنوان
بخش اول: معرفي فصل دوم
2-1-1     اول طرح بعد اجرا!
بخش دوم: سه سوال كليدي پيش از طراحي مقاله
2-2-1     موضوع و ايده اصلي مقاله
2-2-2    

متدولوژی مقاله (2.81 MB)

2-2-3     نوآوري مقاله
2-2-4     ارتباط و سازگاري بين سه سوال كليدي
بخش سوم: ساختار مقاله و اجزاي آن
2-3-1      معرفي ساختار استاندارد مقاله
2-3-2   

ارتباط بین اجزای اصلی مقاله (1.32 MB)

2-3-3     مثالي از يك مقاله الگو و اجزاي آن
بخش چهارم: طراحي اجزاي مقاله
2-4-1      طراحي كل‌ به جزء (از موضوع تا پاراگراف)
2-4-2      طراحي يك مقاله به صورت گام‌به‌گام
بخش پنجم: ارزيابي و اصلاح طراحي مقاله
2-5-1     

ارزیابی طراحی مقاله (1.57 MB)

2-5-2     تكنيك‌هاي اصلاح طراحي مقاله
2-5-3     نهايي كردن طراحي مقاله به صورت عملي
  
فصل سوم: نگارش مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل سوم
3-1-1 مقدمه‌اي بر نگارش مقاله
بخش دوم: اصول نگارش علمي
3-2-1      مخاطب‌محوري
3-2-2      وضوح
3-2-3    

انسجام، هماهنگی و توالی منطقی (1.63 MB)

3-2-4     علمي نوشتن
3-2-5      صحيح نوشتن
3-2-6      اختصار
بخش سوم: نوشتن پاراگراف و متن
3-3-1     پاراگراف و اصول كلي نگارش آن
3-3-2      انواع سازماندهي پاراگراف
3-3-3      ارتباط بين پاراگراف‌ها
بخش چهارم: طراحي و نگارش عناصر تصويري
3-4-1     انواع عناصر تصويري و اصول استفاده از آنها
3-4-2     

جدول (2.11 MB)

3-4-3      نمودار
3-4-4     شكل و ساير عناصر تصويري
بخش پنجم: نوشتن اجزاي مقاله
3-5-1     نوشتن مقدمه مقاله
3-5-2     

نوشتن مرور ادبیات مقاله (6.26 MB)

3-5-3     نوشتن متدلوژي مقاله
3-5-4     

نوشتن یافته ها و تحلیل مقاله (2.15 MB)

3-5-5     نوشتن بحث و نتيجه‌گيري مقاله
3-5-6     نوشتن مراجع
3-5-7     نوشتن چكيده مقاله
3-5-8     انتخاب و نوشتن عنوان و كلمات كليدي و مشخصات نويسندگان
3-5-9      نوشتن ساير اجزاي مقاله
بخش ششم: تكنيك‌هاي عملي نگارش مقاله
3-6-1     انگليسي بنويسيم
3-6-2      بنويسيم و از آن لذت ببريم
 

 
فصل چهارم: ويرايش مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل چهارم
4-1-1      پيش از ويرايش مقاله
بخش دوم: چرايي و چيستي ويرايش مقاله
4-2-1      چرا مقاله را ويرايش مي‌كنيم؟
4-2-2    

انتخاب و آشنایی با مجله مناسب (6.33 MB)

بخش سوم: ابزارهاي ويرايش مقاله
4-3-1     ليست ويرايش
4-3-2      ارايه براي خود و ديگران
4-3-3     ابزارهاي نرم‌افزاري ويرايش
بخش چهارم: ويرايش محتواي مقاله
4-4-1     اختلاف نظر ما و داوران!
4-4-2      فرآيند ويرايش محتوايي
بخش پنجم: ويرايش نگارش مقاله
4-5-1     ويرايش نرم‌افزاري
4-5-2      ويرايش دستي
بخش ششم: نهايي كردن متن مقاله
4-6-1     نهايي كردن متن مقاله
 

 
فصل پنجم: ارسال و بازنگري مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل پنجم
5-1-1     ارسال و بازنگري مقاله
بخش دوم: ارسال مقاله
5-2-1     فرآيند ارسال مقاله
5-2-2      اصول ارسال مقاله
5-2-3      آنچه  كه بايد ارسال كنيم
5-2-4     

انواع سیستم های ارسال مقاله (3.54 MB)

5-2-5     ملاحظات عملي ارسال مقاله
بخش سوم: داوري و بازنگري مقاله
5-3-1      فرآيند داوري و بازنگري مقاله
5-3-2      نامه تصميم سردبير و تفسير آن
5-3-3     درك و تفسير نظرات داوران
5-3-4     اعمال نظرات داوران
5-3-5      ارسال مجدد مقاله و پيگيري
 
  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.