***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

تست درختان کاغذی برای سنجش ارزش مقاله خود

پروفسور David Waldman یکی از اساتید رشته مدیریت است که تحقیقاتش در حوزه رهبری و به ویژه استفاده از تکنیک های اسکن مغزی برای تحلیل رفتار رهبران در سازمان مشهور است. ایشان در سخنرانی ای می گفت که اولین مقاله ای را که در دوره دکترایم نوشتم، ارسال کردم به یکی از استادهایم تا نظراتش را به من بگوید. بعد از اینکه مقاله را خواند، برگشت و به من گفت، "حیفِ اون درختی که کاغذ شده که تو این مزخرفات رو روی اون بنویسی"! ایشان می گفت که همین مساله حسابی من را به فکر فرو برد. دیدم چقدر این تست ارزشمندی است که هر وقت می خواهم دست به کار یک پژوهش بزنم و یا مقاله ای بنویسم، ببینم که آیا اینقدر ارزشمند است کار من که بی ارزد درختانی قطع شوند و برای آن کاغذ شوند؟ یکی از نصیحت های ایشان در مورد تعریف فعالیت های پژوهشی ناب این است که هر زمان دیدید که یک موضوع تحقیقاتی بسیار بکر و ارزشمند پیدا کرده اید، ولی به دلایل دشوار بودن یا پیچیدگی آن، دیگران شما را از پیگیری آن منصرف می کنند، شک نکنید و همان موضوع را به صورت جدی ادامه بدهید.

از این بالاتر، هزینه عمر و وقتی است که برای پژوهش و نگارش مقاله صرف می کنیم. هرچند که مکانیزم های تشویقی زیادی برای داشتن مقالات زیاد در دانشگاه ها وجود دارد، اما باید ببینیم که چقدر تحقیقاتی که می کنیم ارزشمند هستند و فایده مند.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.