***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

دانلود مقالات الگوی انگلیسی

ساختار و محتوای مقالات علمی بسته به نوعی که دارند متفاوت است. مقالات می توانند از نوع مرور ادبیات، تئوریک و مفهومی، تجربی، کاربردی و یا روش شناختی باشند. همچنین، مقالات علمی در حوزه های نظری متفاوت با هم تفاوت هایی دارند. به همین دلیل، خوب است که بسته به حوزه نظری خودمان و نوع مقاله ای که می خواهیم بنویسیم، مقالات الگویی را انتخاب کنیم و در مراحل مختلف مقاله نویسی از آنها استفاده کنیم. در اینجا نمونه هایی از مقالات علمی انگلیسی که در مجلات معتبر بین المللی در حوزه های مختلف علوم انسانی چاپ شده اند پیشنهاد می شود. این مقالات هم نشان می دهند که ساختار یک مقاله الگو به چه شکلی باید باشد و هم ایده های خیلی خوبی در خصوص محتوا و سبک نگارش مقاله در هر رشته تخصصی ارایه می کنند.

حوزه نظري مرور ادبيات تئوريك و مفهومي تجربي كاربردي روش‌شناختي
مديريت 1- Wang, 2008 2- Matten & Crane, 2005 3- Takeuchi, Shay, & Li, 2008
4- Baumard & Starbuck, 2005
5- Hamel, 2006 6- Eisenhardt & Graebner, 2007
7- Martin & Turner, 1986
اقتصاد 8- Dranove & Jin, 2010 9- Maskin & Tirole, 1999 10- Dubois, Jullien, & Magnac, 2008 11- Rosston & Wallsten, 2011 12- Beresteanu & Molinari, 2008
روان‌شناسي و علوم تربيتي 13- Paluck - Green, 2009
14- Holyoak & Cheng, 2011
15- Lövdén, Bäckman, Lindenberger, Schaefer, & Schmiedek, 2010 16- Swanberg & Martinsen, 2010 17- Holmes & Collins, 2001 18- Edwards & Lambert, 2007
جامعه‌شناسي 19- Ceobanu & Escandell, 2010 20- Emirbayer & Mische, 1998 21- Jacobs & Carmichael, 2002
22- Yoo, 2000
23- Zimmerman, 2012 24- Van der Meer, Te Grotenhuis, & Pelzer, 2010
علوم سياسي 25- Moran, 2002 26- Disch, 2011 27- Eversole, 2011
28- Madden, Martin, Downey, & Singer, 2005
29- Moret-Hartman, Reuzel, Grin, Kramers, & van der Wilt, 2011 30- Little, 1991
تاريخ، فلسفه، الهيات و معارف ديني 31- Post, 1999 32- Markovits, 2011 33- Ying, 2008 34- Wunderlich, 2010 35- Bruce, 2010
  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.