***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 73: مثلث سازی (Triangulation) چیست؟

همان طور که در نکات قبلی مطرح شد، در تحقیق های کیفی می بایست روایی یافته های تحقیق خود را نشان دهیم. یکی از تکنیک هایی که برای این مساله استفاده می شود تکنیک مثلث سازی (Triangulation) است. مثلث سازی یعنی اینکه یک سوال مشخص را از منابع مختلف و با روش های مختلف تحقیق کنیم. مثلا اگر می خواهیم ببینیم که آیا مدیران ارشد یک شرکت خاص وقتی که خبر آتش سوزی در انبار شرکت را فهمیدند، آیا این پدیده را انکار کردند یا آن را جدی گرفتند. مثلث سازی یعنی اینکه این مساله را با مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با مصاحبه با مدیران میانی و نیز افرادی که در کنار مدیران ارشد بوده اند انجام دهیم. همچنین به جای اینکه فقط از روش مصاحبه استفاده کنیم، به روش های دیگری همچون مطالعه مستندات بپردازیم. به عبارت ساده تر، یافته های خود را از مجراهای مختلف کسب کنیم تا بهتر بتوانیم قضاوت کنیم که آیا یافته های به دست آمده صحیح هستند یا نه.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.