***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 70: تا کجا داده های کیفی را جمع آوری کنیم؟-2

در نکته قبلی گفتیم که زمانی داده های جمع آوری شده کافی است که بتوانیم با قاطعیت به سوال تحقیق خودمان پاسخ دهیم. یکی از معیارهایی که نشان می دهد که آیا می توانیم "با قاطعیت" به سوال تحقیق پاسخ دهیم، معیار روایی (validity) است. در نکات قبلی در خصوص مفهوم و انواع روایی صحبت کردیم. به صورت کلی روایی یعنی اینکه ادعای ما با واقعیت مطابق باشد. شبیه به یک کارآگاه، روایی یعنی اینکه شواهد از نظر دادگاه صحیح و منطبق با واقعیت باشند. فرض کنیم که سوال تحقیق ما این است که یک شرکت چه راهکارهایی را برای مخفی کردن نقاط ضعف خود به کار می برند. حال اگر بعد از انجام 10 مصاحبه با مدیران و کارشناسان یک شرکت به این نتیجه رسیدیم که بعضی ها می گویند که شرکت از تکنیک "کلی گویی" در مذاکرات و قراردادها استفاده می کند و عده ای دیگر ادعا می کنند که شرکت از تکنیک کلی گویی استفاده نمی کند، آنگاه معلوم می شود که هنوز داده های کیفی ما کافی نیستند که بتوانیم روایی این ادعا را نشان دهیم. لذا هنوز بایستی با مصاحبه های بیشتر یا مطالعه موارد مختلفی از قراردادهای شرکت این ادعا را دقیق تر راستی آزمایی کنیم.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.