***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 67: آیا بهتر است که تعداد موردکاوی های کیفی را زیاد کنیم؟

همان طور که در پنج نکته قبلی گفتیم، عملا تعداد موردکاوی های کیفی بیشتر وابسته به منطق انتخاب آنها و نیز وابسته به سوال تحقیق است. مثلا اگر تحقیق ما نیازمند مقایسه بین دو جامعه را طلب می کند، حداقل دو موردکاوی (یک موردکاوی از هر جامعه) نیاز است. حال سوال این است که آیا بهتر نیست که تعداد موردکاوی های بیشتری را داشته باشیم در تحقیق؟ مثلا داشتن 5 موردکاوی بهتر از 2 موردکاوی نیست؟ پاسخ کلی منفی است! علت این است که هدف در تحقیق های کیفی "عمیق شدن" در موردکاوی های مورد مطالعه است. و معمولا افزایش تعداد موردکاوی های باعث می شود که هر کدام از موردکاوی ها با عمق کمتری بررسی شود. مثلا خیلی بهتر است که در تحقیق خودمان دو شرکت را با حجم بالایی از مصاحبه ها، مشاهدات، مطالعات و بررسی ها بررسی کنیم تا اینکه ده شرکت را به صورت سطحی مطالعه کنیم.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.