***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 66: منطق انتخاب موردکاوی های کیفی-4

در سه نکته قبلی به سه منطق اساسی در انتخاب موردکاوی های کیفی پرداختیم: متعارف (Typical)، حدی (Extreme) و معروف (visible). در این نکته به یک اصل اساسی که راهنمای انتخاب موردکاوی های کیفی است اشاره می کنیم که می تواند در عرض سه منطق بالا استفاده شود. این اصل، اصل امکان پذیری مقایسه است. فرض کنید که می خواهیم ببینیم مکانیزم های طرح و رفع اختلافات خانوادگی در جوامع شهری چه تفاوتی با جوامع روستایی می کند. در این حالت، ماهیت سوال تحقیق ما از نوع مقایسه ای است: مقایسه بین جوامع شهری و جوامع روستایی. حال اگر بر اساس منطق متعارف بخواهیم عمل کنیم، لازم است که حداقل یک خانواده متعارف شهری که دارای اختلاف خانوادگی بوده اند و یک خانواده متعارف روستایی که دارای اختلاف خانوادگی بوده اند را انتخاب کنیم و با هم مقایسه کنیم. اما اگر بخواهیم همین کار را بر اساس منطق حدی انجام بدهیم، بایستی مثلا یک خانواده بسیار پراختلاف شهری را با یک خانواده بسیار پراختلاف روستایی مقایسه کنیم. و اگر بخواهیم منطق معروفیت را به کار ببریم، بایستی یک خانواده شهری که شهرت زیادی در مشکلات خانوادگی دارد را با یک خانواده روستایی که شهرت زیادی در مشکلات خانوادگی دارد مقایسه کنیم.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.