***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 65: منطق انتخاب موردکاوی های کیفی-3

 بعد از بیان دو منطق متعارف (Typical) و حدی (Extreme)، در این نکته به معرفی منطق سوم در انتخاب موردکاوی های کیفی می پردازیم که منطق معروف (Visibile) است. منطق معروفیت پیشنهاد می کند که موردکاوی انتخابی از بین موردکاوی هایی باشد که بیش از همه برای عموم جامعه شناخته شده است و توجهات بیشتری به آن جلب شده است. به عنوان مثال اگر می خواهیم به بررسی واکنش شرکت های دولتی به حوادث و سوانح منجر به فوت نگاه کنیم، یک موردکاوی بر اساس معروفیت می تواند موردکاوی آتش سوزی پژوی 405 باشد که طی آن متاسفانه جان بسیاری از هموطنانمان از دست رفت. این موردکاوی از این جهت که توجه زیادی را به خود جلب کرده است می تواند موردکاوی مناسبی باشد چراکه یافته های این موردکاوی می تواند برای بخش وسیعی از مخاطبین مهم تلقی شود.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.