***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 63: منطق انتخاب موردکاوی های کیفی-1

همان طور که در نکته قبلی گفته شد، تعداد زیاد موردکاوی ها در تحقیق های کیفی خیلی مطرح نیست. چیزی که مهم است منطق صحیح و مناسب برای انتخاب موردکاوی ها است. اولین منطق، منطق انتخاب موردکاوی متعارف (Typical) است. به عنوان مثال اگر می خواهیم رفتارهای مخفی کارانه مدیران ارشد یک سازمان را به صورت عمیق بررسی کنیم. در این حالت، اگر یک شرکت متعارف که وجه تمایز خاصی با شرکت های دیگر ندارد، مثلا یک شرکت متوسط که در بازار ایران برای چند سال مشغول فعالیت اقتصادی بوده است را انتخاب کنیم، یافته های ما هم به احتمال زیاد یافته های متعارف خواهند بود. در این حالت، هرچند که نمی توانیم یافته های این موردکاوی خاص را به تمامی شرکت ها تعمیم دهیم، اما سر نخ های بیشتری برای این که تا چه حد یافته های ما برای شرکت های دیگر هم مطرح هستند خواهیم داشت.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.