***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 22: تفاوت تحقیق کمی و کیفی در چیست؟ (شماره 1)

معمولا به دو شکل تحقیق های کمی و کیفی از هم تفکیک می شوند. شکل اول، نوع داده های (Data type) مورد استفاده است. اگر داده های ما عددی (Numerical) باشند آن وقت روش تحقیق ما کمی است و اگر داده های ما متن (Text) باشند، تحقیق ما کیفی است. مثلا اگر در تحقیقی سرعت یادگیری دانش آموزان را اندازه گرفته ایم، داده کمی داریم ولی اگر از مدیران یک شرکت در مورد دیدگاهشان نسبت به نحوه بازنگری استراتژی شرکت مصاحبه کرده باشیم، داده های ما کیفی هستند.

این تفکیک در نگاه اول ساده است اما بعضی جاها مشکل ساز است. مثلا در تحقیقی که سرعت یادگیری دانش آموزان را اندازه گرفته ایم، اگر اندازه گیری ما بر مبنای این باشد که پاسخ ها به جای عدد، به شکل عبارت های کیفی باشند (سرعت بالا، سرعت متوسط، سرعت پایین) آن وقت آیا تحقیق ما کمی است یا کیفی؟ یا مثلا در تحقیقی که با مدیران صحبت کردیم، اگر مدیر مرتب اعداد و ارقامی در مورد میزان سود و زیان شرکتش ارایه کند، آن وقت آیا تحقیق ما کمی است یا کیفی؟ پس بهتر است که به تفکیک دوم که در نکته بعدی بیان می کنیم توجه کنیم.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.