***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 19: نوآوری مقاله چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

اصلا دلیل اینکه مقاله می نویسیم این است که فکر می کنیم که یک حرف جدید به درد بخور برای صاحب نظران یک رشته تخصصی داریم. همین حرف جدید بدردبخور را اصطلاحات نوآوری مقاله می گویند. البته در مقاله قرار نیست که نوآوری خیلی گسترده ای داشته باشیم. برعکس، قرار است که یک حرف خیلی کوچک (که البته جدید و به دردبخور است) بزنیم. اما زحمت اصلی ما به این است که این حرف کوچک را با روش های علمی پشتیبانی کنیم. به قول معروف، یک تکه کوچک طلا عرضه کنیم، نه یک انبار کاه. نوآوری مقاله بسته به نوع مقاله متفاوت است. اما به صورت کلی در دو جهت می توانیم نوآوری داشته باشیم. یکی نوآوری تئوریک یا نظری. یعنی مقاله ما به درک بهتر یک پدیده کمک کند. حالا با ارایه یک تئوری جدید یا بهبود تئوری های موجود. دوم اینکه نوآوری مقاله ما می تواند کاربردی باشد. یعنی به حل یک مشکل عینی کمک کنیم. مثلا یک تکنیکی بدهیم که یک ماده شیمیایی را که تا به حال با خلوص 30 درصد ساخته شده، مثلا با خلوص 35 درصد تولید شود. طبیعی است که مقالات هرچه به سمت مقالات کاربردی نزدیک می شوند، اهمیت نوآوری کاربردی آن ها هم بیشتر می شود. برای آشنایی با انواع مشارکت های مقالات مختلف می توانید به فصل اول کتاب 25 اصل مقاله نویسی مراجعه نمایید.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.