***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 17: سه سوال اساسی مقاله

در مرحله طراحی مقاله، بایستی به سه سوال اساسی پاسخ دهیم تا کلیت محتوای مقاله مشخص شود. این سه سوال عبارتند از 1) ایده اصلی و محوری مقاله چیست؟ 2) چه یافته جدید ارزشمندی مقاله به متخصصین رشته ما اضافه می کند؟ و 3) چگونه این یافته ها پشتیبانی می شوند؟ ایده اصلی مانند ستون چادر مقاله است که همه چیز حول آن شکل می گیرد. اصل این است که هر مقاله، یک و فقط یک ایده اصلی داشته باشد. سوال دوم اصطلاحا نوآوری های مقاله را مشخص می کند. دقت کنید که نوآوری مقاله بایستی برای صاحب نظران رشته تخصصی ما نوآوری باشند. و سوال سوم، به بحث روش شناسی مقاله می پردازد که چگونه یافته های جدید و ارزشمند را استخراج کرده ایم. در نکته های بعدی در مورد این سه سوال بیشتر توضیح می دهیم. برای نگارش گام به گام مقاله می توانید به بخش نگارش مقاله در 25 گام مراجعه نمایید.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.