***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 15: پروسیدینگ (Proceeding) کنفرانس ها چه ارزش علمی دارد؟

معمولا کنفرانس های معتبر بین المللی (نه همه آنها!) مقالات پذیرفته شده در کنفرانس را (یا به صورت کامل یا به صورت خلاصه شده) در قالب مجموعه مقالات کنفرانس یا همان Proceeding چاپ می کنند که دارای ISBN مشخص است (یعنی به صورت رسمی قابل ارجاع دادن به آن است). بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی کنفرانس هایی که دارای مجموعه مقالات کنفرانس هستند را معتبر می شمارند. اما باید دقت کرد که چاپ شدن مقاله در مجموعه مقالات یک کنفرانس همچنان در حد یک مقاله کنفرانسی ارزش دارد و در سطح ارزش یک مقاله چاپ شده در یک مجله معتبر نیست. برای آشنایی بیشتر با اعتبار انواع مقالات علمی می توانید به فصل اول کتاب اصول اساسی مقاله نویسی یا به فصل اول از بسته آموزشی مقاله نویسی مراجعه نمایید.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.