***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 42: عنوان مقاله را چگونه انتخاب کنیم؟

یه مقداری از بحث مسایل روش شناسی که در نکات قبلی مطرح شد بیرون بیاییم، به یک نکته در مورد انتخاب عنوان مقاله اشاره کنیم. عنوان مقاله باید محتوای اصلی مقاله را در یک خط بیان کند. بهتر است که عنوان تا حد امکان دقیق باشد. مثلا اگر مقاله ما در مورد تاثیر زلزله بر افت تحصیلی کودکانی هست که در شرایط بعد از زلزله یکی از اعضای خانواده خودشان را از دست داده اند، یک عنوان مناسب می تواند دقیقا همین باشد "تاثیر بررسی آسیب های خانوادگی ناشی از زلزله بر افت تحصیلی کودکان". نیازی نیست که عنوان خیلی طولانی باشد که خسته کننده باشد. ترجیحا نباید عنوان به شکل یک جمله کامل باشد. مثلا نباید بگوییم "به دنبال بررسی تاثیر بررسی آسیب های خانوادگی ناشی از زلزله بر افت تحصیلی کودکان هستیم" زیرا معمولا فعل و فاعل جمله را می توانیم به راحتی حذف کنیم و با یک عبارت همان مفهوم را برسانیم. البته خیلی وقت ها عنوان به شکل یک سوال می تواند مطرح شود و در این حالت معمولا شکل کامل یک جمله را دارد. عنوان نباید خیلی کوتاه باشد. مثلا یک عنوان نامناسب در مقاله (De & Hsu, 1986) این است “scenario 1”! ایرادش این است که معلوم نیست این مقاله در مورد چیست. و بالاخره اینکه بهتر است از عنوان های کلیشه ای استفاده نکنیم. مثلا "بررسی آسیب های تحصیلی ناشی از زلزله: چالش ها و فرصت ها"! این دیگر بیشتر حالت خبری دارد تا اینکه مناسب مقاله باشد.

DE, P. & HSU, C. 1986. Adaptive information systems control: A reliability-based approach. Journal of Management Information Systems archive, Vol. 3, pp. 33-51.

نکته 41: انواع مختلف روایی

با توجه به نوع تحقیق، معمولا انواع مختلفی از روایی مطرح می شود. در یک نگاه کلی، می توان چهار نوع روایی را در  نظرگرفت. 1) روایی استنتاج میدانی (Empirical / statistical conclusion validity)، 2) روایی سازه (Construct Validity)، 3) روایی درونی (Internal Validity) و 4) روایی بیرونی (External Validity). به زبان ساده، روایی استنتاج میدانی یعنی اینکه از کجا معلوم این چیزهایی که محاسبات عددی ما نشان می دهند، اشتباه نباشند (مثلا از کجا معلوم ضریب یک متغیر در رگرسیون را اشتباه محاسبه نکرده باشیم!). روایی سازه یعنی اینکه از کجا معلوم متغیری که در عمل اندازه گرفته ایم، واقعا همان مفهوم مورد نظر ما را سنجیده است. مثلا می خواسته ایم میزان شادی افراد را بسنجیم، ولی رفتیم میزان ساعتی که مردم می روند سینما را اندازه گرفته ایم، در حالی که اتفاقا مردم به خاطر اینکه خیلی افسرده بودند سینما رفته بودند! روایی درونی یعنی اینکه از کجا معلوم نتیجه گیری ای که در مورد ارتباط بین مفاهیم کرده ایم، درست باشد. مثلا از کجا معلوم ضریب مثبت معنی دارِی که در رگرسیون بین میزان کار با کامپیوتر و میزان عدم تمرکز پیدا کرده ایم، رابطه علی بین این ها را نشان می دهد. شاید اصلا رابطه برعکس بوده یعنی عدم تمرکز باعث شده که بچه ها بیشتر با کامپیوتر کار کنند. و بالاخره روایی بیرونی به این معنی است که این یافته ای که در یک نمونه خاصی به دست آورده ایم، از  کجا معلوم که در شرایط دیگر و برای نمونه های دیگر هم قابل تعمیم باشد (همان معنی تعمیم پذیر بودن یافته ها است).

نکته 40: روایی (Validity) چیست؟

همانطور که در نکات قبلی گفتیم، چه روش تحقیق کمی و چه کیفی انتخاب کنیم، یکی از سوالات و معیارهای ارزیابی مقالات ما روایی یا همان Validity است. روایی یعنی اینکه حرفی که در مقاله زده ایم به عنوان یک نتیجه گیری چقدر درست است. این هم (در نگاه غالب تحقیق!) یعنی اینکه چقدر یافته ما در تحقیق با واقعیت مطابقت دارد. مثلا اگر گفته ایم که نتایج تحقیق ما نشان می دهد که هرچه فرزندان در سن پایین تری با کامپیوتر کار کنند، تمرکز فکری آنها کمتر می شود، از کجا معلوم که واقعا هم این اتفاق می افتد. شاید ما اشتباه به این نتیجه رسیده ایم. شاید اساسا میزان کار کردن با کامپیوتر تاثیری بر تمرکز فکری کودکان نداشته باشد. شاید حتی تاثیرش منفی بوده. این مهم ترین سوالی است که یک داور در زمان داوری مقاله ما می پرسد و قاعدتا بخش های مختلف مقاله ما، مخصوصا بخش متدولوژی باید به این سوال پاسخ دهد. در نکات بعدی انواع روایی را با هم بحث می کنیم.

نکته 39: چگونه بفهمیم که یک مجله گرایش کمی دارد یا کیفی؟

اکثر مجلات برای اینکه نشان دهند که به روی انواع تحقیق ها باز هستند، معمولا در وب سایتشان می نویسند که هر  دو دسته تحقیق را قبول می کنند، چه کمی و چه کیفی! اما به این نباید اعتماد کرد. بهترین کار این است که مقالات دو سه سال اخیر مجله را نگاه کنیم و ببینیم که عمدتا کمی هستند یا کیفی. البته دقت کنید که به صورت کلی، سهم مقالات کمی بیشتر از مقالات کیفی است. یعنی مثلا حتی در مجلاتی که خیلی هم گرایش به روش تحقیق کیفی دارند، شاید بیش از نیمی از مقالات کمی باشند. به همین خاطر همیشه باید این را نسبت به سایر مجلات مقایسه کنیم. مثلا در نکته قبلی گفتیم که درصد مقالات کیفی در مجله ای مانند Administrative Science Quarterly که گرایش کمی دارد کمتر از 5 درصد است، در  مجله ای که حالت متوازن دارد مثل Organization Science حدود 20 درصد است و در مجله ای مانند Organization Studies که گرایش کیفی دارد مثلا  در حدود کمی بالای 50 درصد می باشد.

نکته 38: آیا بین مجلات از نظر گرایش به مقالات کمی و کیفی تفاوتی است؟

بله! در هر رشته ای، مجلاتی هستند که گرایش بیشتری به مقالات کمی دارند و بعضی ها هستند که گرایش بیشتری به مقالات کیفی دارند. اما! به مرور مجلات خوب سعی می کنند که هر دو دسته از روش های تحقیق را بپذیرند. مثلا در رشته مدیریت، مجله ای هست به نام Administrative Science Quarterly  که به سختی می توان در آن مقاله کمی پیدا کرد. اما مجله ای هست به نام Organization Studies که گرایش زیادی به مقالات کیفی دارد. و بالاخره مجله ای هست با عنوان Organization Science که به یک اندازه به مقالات کمی و کیفی گرایش دارد. توصیه می شود که مقاله کمی خود را به مجلاتی که گرایش کیفی دارند ارسال نکنیم و برعکس!

نکته 37: آیا روش تحقیق کمی راحت تر است یاکیفی؟

بعضی ها از روش تحقیق کمی می ترسند زیرا عدد و رقم و محاسبات و ریاضیات دارد. اما خیلی ها که اولین تجربه های درس روش تحقیق را در زمینه روش های کمی دارند، همین مسیر را ادامه می دهند و کمتر به روش های  تحقیق کیفی توجه می کنند. به قول معروف، اونی که فقط چکش داره، همه پیچ ها رو میخ می بینه! در علوم انسانی و اجتماعی روش  تحقیق کیفی به اندازه روش تحقیق کمی ارزشمند است. اما از نظر  مقاله نویسی، باید گفت که بستگی به سطح مقاله نویسی دارد. معمولا در سطح مجلات متوسط و پایین، چاپ کردن مقاله با روش تحقیق کمی راحت تر است. دلیلش هم این است که داوران این مجلات معمولا با روش تحقیق کمی آشناتر هستند و روش های تحقیق کمی در این مجلات معمولا بر اساس یک سری استانداردهای عمومی ارزیابی می شود. مثلا خیلی از مجلات بدون اینکه توجه کنند که اساسا فروض لازم برای استفاده از رگرسیون برقرار است، می پذیرند که شما از رگرسیون استفاده کنید. اما وقتی که به سطح مجلات خوب می رویم، داستان تغییر می کند. این مجلات معمولا هم برای مقالات کمی و هم کیفی استانداردهای بالایی را در  نظر می گیرند. به همین دلیل، تقریبا هیچ تفاوتی بین مقالات کمی و کیفی از نظر راحت بودن نیست. فقط تفاوتش این است که نوع استانداردهایی که برای هر دسته هست متفاوت است.

نکته 36: ویژگی های روش تحقیق کمی چیست- جمع بندی:

در پنج نکته قبلی گفتیم که تحقیق کمی به دنبال بررسی یک فرضیه علمی در ارتباط با یک واحد تحلیل مشخص، در یک جامعه آماری مشخص است. برای این کار، یک مدل علمی بر اساس مفاهیم تعریف می شود که این مدل را در یک نمونه آماری از جامعه آماری مد نظر خودمان تحقیق می کنیم. مفاهیم این مدل با سنجه هایی که مرتبط، کامل، و شفاف هستند اندازه گیری می شوند. یافته های تحقیق بایستی از نظر روایی آماری، روایی سازه، روایی درونی و روایی بیرونی مورد ارزیابی قرارگیرند. همچنین بایستی یافته های تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشند. حال که با ویژگی های روش تحقیق کیفی و کمی آشنا شدیم، می بایست بتوانیم به راحتی انتخاب کنیم که برای سوال تحقیق ما چه روشی مناسب است و در اجرای آن به چه اصولی بایستی توجه کنیم. خوب است که یک مقاله با روش تحقیق کیفی و یک مقاله با روش تحقیق کمی را انتخاب کنید و ویژگی های مختلف هر کدام از این دو روش را در آنها بررسی کنید. برای این کار می توانید از مقالات الگوی پیشنهادی استفاده کنید.

نکته 35: ویژگی های روش تحقیق کمی چیست- شماره 5:

در روش تحقیق، علاوه بر روایی، بایستی به پایایی (Reliability) یافته های تحقیق هم توجه کرد. پایایی یعنی اینکه یافته های تحقیق از ثبات کافی برخوردار باشند به شکلی که اگر همین تحقیق را فرد دیگری، در نمونه دیگری (از همان جامعه آماری)، با روش های اندازه گیری متفاوتی و در زمان دیگری انجام دهد، به نتایج تقریبا مشابهی برسد. دقیقا مثل اینکه شما اگر یک ترازو داشته باشید، انتظار دارید که اگر یک سنگ مشخص را افراد مختلف، در زمان های مختلف و با روش های مختلفی روی ترازو بگذارند، عدد تقریبا یکسانی به آنها نشان دهد. باید دقت کرد که مفهوم پایایی در روش های تحقیق کمی بسیار متاثر از متغیرهایی همچون میزان خطای ابزارهای اندازه گیری و اندازه جامعه آماری است. معمولا تکنیک های مختلفی برای محاسبه میزان روایی یافته های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر شما در یک تحقیق کمی، روایی مهم تر است یا پایایی؟

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.