***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

نکته 58: بیان فلسفه های تحقیق در مقاله چقدر مهم است؟

بسته به رویکرد فلسفی ای که به تحقیق داریم، محتوای مقاله ما هم متفاوت خواهد بود. مثلا اگر رویکرد پوزیتیویستی به تحقیق داریم، در بخش متدلوژی مقاله، بیشتر صحبت از جامعه آماری، ابزارهای اندازه گیری، متدهای آماری، و توجه به جنبه های عینی (Objective) پدیده مورد بررسی داریم. اما اگر نگاه ما به عنوان مثال تفسیرگرایانه (Interpretative) باشد، در بخش متدلوژی، به مباحثی همچون جنبه های معنایی و تفسیری، ابعاد ذهنی (Subjective) پدیده، روش های تفسیر پدیده مورد برسی و نحوه تحلیل تفسیرهای متفاوت را مطرح می کنیم. معمولا در مقالات کیفی، به صورت واضح تر فلسفه تحقیق خودمان را بیان می کنیم. همچنین وقتی که مقاله ما از روش شناسی متفاوتی نسبت به مقالات رایج رشته ما استفاده می کند، تبیین مبانی فلسفی آن ضرورت بیشتری پیدا می کند. اما در بسیاری از مجلات و تحقیق های رایج بین المللی، فلسفه های رایج تحقیق شناخته شده است و فقط کافی ست که به یکی از منابع اصلی آن دیدگاه فلسفی ارجاع بدیم.

نکته 57: آیا تعداد زیاد ارجاعات در مرور ادبیات خوب است؟

نه لزوما! معمولا مجلات خوب بیش از هر چیزی به "کیفیت" و "مرتبط بودن" ارجاعات ما در بخش مرور ادبیات نگاه می کنند نه لزوما تعداد آنها. منظور از کیفیت، یعنی اعتبار و قوت علمی کتابها و مقالاتی است که به آنها استناد می کنیم. به عنوان نمونه، اگر به یک مقاله از یک مجله بسیار سطح بالا ارجاع بدهیم، بسیار ارزشمندتر از این است که به ده ها مقاله که در مجلاتی با سطح بسیار پایی چاپ شده اند ارجاع دهیم. منظور از مرتبط بودن این است که "آیا حذف کردن این ارجاع از مقاله تاثیری در محتوای مقاله می تواند داشته باشد؟". اگر جواب مثبت بود، یعنی این که ارجاع مرتبط است. یعنی با حذف آن، به محتوای مقاله ما لطمه می خورد. خیلی وقتها داورهای با تجربه وقتی که می بینند در مقاله ارجاعات زیاد غیرمرتبط وجود دارد، می فهمند که نویسنده تازه کار است و بیشتر تلاش کرده است که به منابع دم دستی ضعیف بپردازد.

نکته 56: آیا باید فقط از منابع جدید در مرور ادبیات استفاده کنیم؟

نه لزوما! استفاده از منابع به روز در مرور ادبیات از این جهت خوب است که نشان می دهد که با مطالعات اخیر آشنا هستیم. اما این کار به این معنی نیست که از منابع قدیمی و اصیل نباید استفاده نمود. به ویژه در رشته های علوم انسانی، بسیار رایج است که در مقدمه مقاله، وقتی که می خواهیم مفاهیم پایه را مطرح کنیم، از تئوری های جاافتاده استفاده کنیم و یا سابقه شکل گیری یک بحث را طرح کنیم، به مقالات و کتاب های اصیل در آن موضوع اشاره کنیم. این کار نشان دهنده آن است که ما با متون کلاسیک و پایه رشته تحقیقاتی خودمان به خوبی آشنا هستیم و سابقه این رشته تحقیقاتی را می دانیم. در حالتی که مقاله ما از نوع مرور ادبیات باشد، این مساله بسیار حیاتی است چراکه باید سیر تحولات موضوع مورد نظر را از ابتدای شکل گیری تا به حال به صورت مناسبی طرح و تحلیل کنیم. برای آشنایی بیشتر با انواع مقالات و جزئیات مربوط به نحوه نگارش مرور ادبیات می توانید به بسته آموزشی مقاله نویسی مراجعه نمایید.

نکته 55: آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند؟

خیر! در مقالات تجربی، به صورت معمول بخش مرور ادبیات داریم (به نکته قبلی مراجعه فرمایید). اما در بعضی از مجلات و رشته ها رسم بر این است که مطالبی را که می خواهیم در مرور ادبیات بیان کنیم را در دل همان مقدمه ذکر می کنیم. مثلا در مقدمه که می خواهیم اهمیت موضوع را نشان دهیم، همانجا بیان می کنیم که چه کارهایی در گذشته انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است. این عمدتا برای حالتی است که مطالعات گذشته کم بوده اند. هم چنین این حالت بستگی به سبک رایج در آن مجله یا رشته تحقیقاتی دارد. ولی به صورت کلی این استاندار پیشنهاد نمی شود. حالت دیگر وقتی است که مقاله ما از نوع مرور ادبیات است. در این حالت، دیگر نیازی نیست که یک بخش مجزا به عنوان مرور ادبیات داشته باشیم زیرا کل مقاله خودش یک مرور ادبیات است. برای آشنایی بیشتر با انواع مقالات و جزئیات مربوط به نحوه نگارش مرور ادبیات می توانید به بسته آموزشی مقاله نویسی مراجعه نمایید.

نکته 54: در مرور ادبیات مقاله چه باید نوشت؟

در چند نکته قبلی به بررسی نکات مربوط به مقدمه مقاله پرداختیم. در این نکته و نکات بعدی به بحث مسایل مربوط به بخش مرور ادبیات مقاله می پردازیم. سوال اول این است که آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند. در ساختار استاندارد مقاله بعد از بیان مقدمه، به صورت دقیق تر به شرح یافته های مرتبط قبلی و تحلیل و نقد آنها می پردازیم. این کار را در بخش مرور ادبیات مقاله انجام می دهیم. هدف ما در بخش مرور ادبیات این است که به صورت دقیق تر و جزئی تر نشان دهیم که چه کارهایی در ارتباط با موضوع تحقیق مقاله انجام شده، این کارها چه یافته هایی داشته اند، چه نقاط قوت و ضعفی در کارهای گذشته بوده، و در مجموع، کارهای گذشته را که نگاه می کنیم، چه خلآهایی وجود دارد که این مقاله حاضر می خواهد آن را پر کند. همچنین در نگارش مرور ادبیات سعی می کنیم که مواد خام تحقیق خودمان، مانند تعاریف، پیش فرض ها، و ابزارهای اندازه گیری را از منابع قبلی استخراج کنیم.

نکته 53: در آخرین پاراگراف مقدمه چه باید بنویسیم؟

به صورت سنتی، در آخرین پاراگراف مقدمه باید بگوییم که در ادامه مقاله چه مطالبی را می خواهیم با چه ترتیبی بیان کنیم. مثلا می گوییم که "در بخش بعدی، به مرور مطالعات گذشته در زمینه ... می پردازیم. سپس در بخش روش شناسی، به تشریح روش تحقیق به کارگرفته می پردازیم. در بخش چهارم، به بیان یافته های تحقیق در مورد ... می پردازیم". اما باید سعی کنیم که علیرغم این که ساختار و محتوای بخش های بعدی مقاله را به صورت خلاصه معرفی می کنیم، تا حد امکان این کار را به صورت کلیشه ای انجام ندهیم. یعنی به صورت مشخص تر بیان کنیم که محتوای هر بخش بعدی مقاله به چه مطلبی اختصاص دارد. مثلا به جای اینکه به صورت کلی بگوییم "در بخش چهارم به بیان یافته های تحقیق می پردازیم"، بگوییم "در بخش چهارم، سه عامل کلیدی موفقیت شرکت های نوآور در کشورهای در حال توسعه را از تحلیل یافته های میدانی شناسایی می کنیم."

نکته 52: چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

در مقدمه اگر دو کار را بتوانیم انجام دهیم موفق بوده ایم. نخست اینکه به صورت دقیق بیان کنیم که هدف مقاله چیست. دوم اینکه به صورت محکم و مستدل نشان دهیم که چرا این موضوع دقیقی که در مقاله می خواهیم بحث کنیم، هم مهم است و هم اینکه در بین تحقیق های گذشته جایش خالی است. یک تست برای اینکه ببینیم مقاله خوبی نوشته ایم این است که بتوانیم در 3 تا 5 جمله به صورت خیلی خلاصه این دو مساله را برای یک مخاطبی که در حوزه تحقیقاتی ما کار می کند بیان کنیم و او قانع شود. اگر مخاطب برایش مساله ای مبهم بود یا اینکه در مورد ضرورت تحقیق ما تردیدی داشت، عملا در نگارش مقدمه موفق نبوده ایم.

نکته 51: آیا در مقدمه برخی از نتایج را مطرح کنیم؟

باید دقت کنیم که مقدمه باید برای مقاله ما بازاریابی کند. یعنی مخاطب با خواندن مقدمه مشتاق شود که ادامه مقاله را بخواند. در علوم انسانی که بعضا مقالات طولانی هستند، پیشنهاد می شود که در انتهای مقدمه، دو تا سه مورد از مهمترین دستاوردهای جدید و ارزشمند مقاله را به صورت گذرا مطرح کنیم. مثلا بگوییم که تحلیل ما از این مساله سه زاویه مهم از فلان پدیده را که تا به حال به آن توجه نشده است را آشکار می کند. اما نیازی نیست که این یافته ها را توضیح و بسط دهیم (این کار را در بخش یافته های مقاله باید انجام دهیم). اما اگر مقاله کوتاه است و مخاطب با دیدن کل مقاله به راحتی می تواند متوجه شود که یافته های کلیدی مقاله چه هستند، شاید نیازی نباشد که در مقدمه این موارد ذکر شود.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.