***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی

کتاب "25 اصل اساسی در مقاله نویسی" با هدف معرفی کاربردی مهمترین دلایل موفقیت و شکست مقالات علمی در حوزه علوم انسانی نوشته شده است. کتاب حاصل یک پژوهش 5 ساله بر روی مبانی و اصول نگارش مقالات علمی و مهمترین دلایل مردود شدن مقالات در مجلات معتبر علمی است. تلاش شده که در عین اختصار، به مهم ترین و رایج ترین چالش های نگارش مقالات علمی در پنج مرحله 1) انجام پژوهش و طراحی مقاله، 2) نگارش مقاله، 3) انتخاب مجله مناسب و ویرایش مقاله، 4) ارسال مقاله و 5) داوری و بازنگری مقاله پرداخته شود. در مورد هر خطا، چند مثال نادرست زده شده، خطا ریشه یابی شده، تکنیک های جلوگیری یا رفع خطا توضیح داده شده و در نهایت چند مثال صحیح ارایه شده است.

قیمت: 8000 تومان

فهرست مطالب کتاب 25 اصل اساسی در مقاله نویسی

برای سفارش کتاب از اقصی نقاط کشور می توانید با شماره تلفن: 30-66498929 تماس گرفته و از طریق پست سفارش خود را دریافت نمایید.

آدرس فروشگاه مرکزی: میدان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، طبقه اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.