***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

دانلود مقالات الگوی فارسی

 

ساختار و محتوای مقالات علمی بسته به نوعی که دارند متفاوت است. مقالات می توانند از نوع مرور ادبیات، تئوریک و مفهومی، تجربی، کاربردی و یا روش شناختی باشند. همچنین، مقالات علمی در حوزه های نظری متفاوت با هم تفاوتهایی دارند. به همین دلیل، خوب است که بسته به حوزه نظری خودمان و نوع مقاله ای که می خواهیم بنویسیم، مقالات الگویی را انتخاب کنیم و در مراحل مختلف مقاله نویسی از آنها استفاده کنیم. در اینجا نمونه های به عنوان یک پیشنهاد (نه لزوما به عنوان بهترین گزینه ممکن) از مقالات علمی فارسی در حوزه های مختلف علوم انسانی پیشنهاد می شود.

 

حوزه نظري

مرور ادبيات

تئوريك و مفهومي

تجربي

كاربردي

روش‌شناختي

مديريت

1.علی احمدی و بابائیان پور، 84

2.قلی پور، 81

3.رهنورد و جویبار، 87

4.آذر و همکاران، 90

5.بازرگان هرندی، 87

اقتصاد

6. راغفر، 88

7.عربی، 90

8.شاه آبادی و رحمانی، 87

9.پاپ زن و همكاران، 86

10.پاکدین امیری و همکاران، 88

11.نصیری اقدم، 87

روان‌شناسي و علوم تربيتي

12.سراجی، 90

13.سجادی و باقری نژاد، 90

14.میکائیلی و همکاران، 91

15.پورحسین، 86

16.لعلی و همکاران، 91

جامعه‌شناسي

17.     

18.سبزه ای، 88

19.حسینی و همکاران، 87

20.خدادادپور و دیلمی، 88

21.سپهری و حسن زاده توکلی، 90،

علوم سياسي

22.سلیمانی، 87

23.شیری، 85

24.امام جمعه و همکاران،91

25. نوازنی، 85

26.سعیدی، 87

27.بهروزلک، 83

تاريخ،فلسفه، الهيات و معارف ديني

28.چناری، 86

29.خادمی، 87

30.صادقی جبلی و همکاران، 89

31.سکوتی و هکاران، 89

32.دانایی فرد و بابای مجرد، 89

 

 

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.