***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

مرحله پنجم: فرآیند بازنگری و داوری

اگر مقاله ما توسط سردبير مردود نشود، نوبت به اين مي رسد كه داوران، مقاله ما را داوري كنند. و اگر مقاله ما در همان دور نخست داوري مردود نشود، سردبير نظرات هر یک از داوران (به تفكيك) و نظرات جمع‌بندي خودش را به ما ارايه مي‌كند. در اين حالت، در صورت بازنگري مقاله بر اساس تك تك نظرات داوران و سردبير، فرصت بررسي مجدد مقاله توسط همان داوران را خواهیم داشت. در اين مسير، ممكن است كه ما مرتكب 5 خطاي اساسي شويم كه هر كدام مي‌تواند به راحتي مانع پذیرش مقاله ما شود. اين خطاها عبارتند از درك نادرست، ناقص و سطحي نظرات سردبير و داوران، اعمال ناقص نظرات سردبير و داوران، عدم نگارش نامه پاسخ به نظرات سردبير و داوران، ارايه پاسخ‌هاي دفاعي و احساسي، و عدم ويرايش مقاله و تاخير در ارسال آن. مرحله بازنگري مقاله يك مرحله بسيار حساس است و در صورتي­كه يكي از اين خطاها منجر به مردود شدن مقاله ما شود، عملا تمامي زمان و زحمات ما براي رسيدن به اين نقطه هدر مي‌رود و برمي‌گرديم سر نقطه اول!

برگشت به فهرست

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.