***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

مرحله چهارم: ارسال مقاله

ارسال مقاله به مجله يك مرحله كليدي و حساس در مسير مقاله‌نويسي‌ست. در اين مرحله، نكات مهمي را باید چك كنيم كه در صورت رعايت نكردن آنها مقاله مردود مي‌شود. پنج خطاي اساسي و رايج در اين مرحله عبارتند از بي‌نشان نبودن مقاله، عدم رعايت محرمانگي و عدم حفظ حريم خصوصي، وجود تضاد منافع و عدم رعايت حقوق مالكيت معنوي، ارسال همزمان و انتشارات تكراري.

برگشت به فهرست

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.