***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

مرحله سوم: انتخاب مجله و ویرایش مقاله

مقاله‌اي كه تازه نوشته شده مثل گل خامي‌ست كه فقط ورز داده شده و به شكل يك كوزه در آمده. هنوز باید حسابي پرداخت شود، رنگ‌آميزي شود، پخته شود تا به صورت مناسب قابل عرضه باشد. اما يك فرق مهم بين مقاله و كوزه اين است كه مقاله را باید بر اساس مجله‌اي كه مي‌خواهيم به آن ارسال كنيم، ويرايش كنيم. پس اول بايد مشخص كنيم كه چه مجله‌اي براي ارسال مقاله مناسب است و سپس بر اساس اقتضائات آن مجله، محتواي مقاله را تطبيق بدهيم، و بر اساس فرمت استاندارد آن مجله، مقاله را ويرايش كنيم. بايد دقت كنيم كه ويرايش مقاله هم شامل محتواي مقاله مي‌شود و هم نگارش مقاله. مثلا از نظر محتوايي شايد لازم باشد كه برخي از نتيجه‌گيري‌هاي مقاله را بسته به مجله­­ اي كه انتخاب مي‌كنيم‌ تغيير بدهيم. از نظر نگارشي هم هر مجله‌اي فرمت خاصي را براي نگارش مقاله، فونت‌ها، فاصله خطوط، نحوه ارجاع دهي، ترتيب نگارش و شماره‌گذاري جداول و اشكال و غيره دارد كه باید مو به مو پياده شود. در این فصل با پنج خطای اساسی در مرحله انتخاب مجله و ویرایش مقاله آشنا می شویم که عبارتند از عدم انتخاب مجله یا انتخاب مجله نامناسب، شناخت سطحی از مجله و عدم تطبیق مقاله با مجله، عدم اعمال فرمت نگارش مجله، عدم رعایت اندازه مقاله و اشتباهات نگارشی ویرایشی.

برگشت به فهرست

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.